Skip links

Kuidas peaks FIE deklareerima maa renditulu, kas vormil E (ettevõtlustuluna) või vormil A?

Põllumajandusega tegelev FIE, kes hakkab tegevust lõpetama, annab oma maa rendile (maa on saadud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisena ja juurde ostetud EVP-ga). Kuidas deklareerida renditulu, kas vormil E (ettevõtlustuluna) või vormil A?
Ettevõtlustulust arvestatakse tulu ja sots maks, isiklikust tulust ainult tulumaks. Sel aastal veel FIE.

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

FIE saab ettevõtlustulust ettevõtlusega seotud kulud maha arvata, vähendades nii tulumaksu ja sotsiaalmaksu tasumise kaudu tagada endale ravikindlustus. Kui kõik maaga seotud kulud kannab rentnik, siis esimene põhjus langeb ära. Kui ravikindlustus on olemas, nagu näiteks pensionäril, siis pole ka sel põhjusel mõtet ettevõtjana tegutseda. Saadud renditulu deklareeritakse vormil A.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.