Skip links

Kuidas peale raamatupidaja lahkumist tõestada puudujääki kassas ja raha kõrvaldamist?

Kuidas tõestada, et raamatupidaja, kes oli ka juhatuse liige (olles sama perioodi ka enamusosanik) on kõrvaldanud firmast raha sularahana. Kõrvaldanud arveid, jättes tegemata sissekandeid ning määranud tulevasteks dividendide väljamakseteks ettevõtte kasumi, samas antud summa omastades.
Laoseisudes suured puudujäägid. Müügiarvestus toimus antud firmas kassapõhiselt. Antud raamatupidaja ei ole enam osanik ja mitte töötaja ning puudujääk tuli välja uue raamatupidaja poolt ettevõtte raamatupidamise ülevõtmisel hiljem, kuna eelneva perioodi dokumendid oli väga korrast ära.

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

See on kriminaalne teema. Äriühingu juhatuse liikme poolt äriühingu osanikele äriühingu varalise seisundi või muude kontrollitavate asjaolude kohta oluliste andmete esitamata jätmine või ebaõigete andmete esitamine on karistatav rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Samasugune karistus on ette nähtud raamatupidamise korraldamise nõuete teadva rikkumise eest või teadvalt raamatupidamisdokumentide ebaseadusliku hävitamise, varjamise või kahjustamise või raamatupidamisdokumendis andmete esitamata jätmise või ebaõigete andmete esitamise eest, kui sellega on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohustuslase varalisest seisundist. Kui kõnealune isik oli tol ajal ainuke juhatuse liige, siis pole tal vastutust kellegagi jagada.
Kriminaalmenetluse alustamiseks tuleb esitada Politsei- ja Piirivalveametile kuriteokaebus. PPA otsustab ise, millised tõendeid on vaja koguda. Kaebusse tuleks märkida orienteeruvad kahjusummad. Kahjude suurus on muidugi määrava tähtsusega, kas üldse tasub asjaga tegeleda – mingi õigusabikulude summaga tuleb igal juhul arvestada.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine