Skip links

Kuidas saan registrist kustutatud osaühingu kontot kasutada?

Tere.
Selline olukord juhtunud, et OÜ on mul äriregistrist kustutatud. Töötan hetkel Soomes ja ei olnud sellest teadlik. Tegin eelmisel kuul kustutatud OÜ poolt arve teisele OÜ-le. Raha kanti nüüdseks juba kustutatud OÜ arvele. Kui soovisin raha edasi kanda, ei saanud seda teha, kuna pangast öeldi, et raha saab kasutada ainult kohtu määruse või otsuse puhul. Mis paberid peaksin kohtule esitama ja kas maksuamet võib ka hakata huvi tundma minu ja teise OÜ tegemiste kohta.
Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Äriühingu õigusvõime tekib äriregistrisse kandmisest ja lõpeb äriregistrist kustutamisega. Kuna antud juhul on ühing registrist kustutatud likvideerimismenetlust läbi viimata, siis on kindel, et maksuhalduril pretensioone pole ja ka keegi teine pole nõudeid esitanud. Kui pärast registrist kustutamist ilmneb, et äriühingul on vara, siis tuleb selle jaotamiseks rakendada likvideerimisabinõud. Vastava otsuse saab osaniku avalduse alusel teha registripidaja (vastav maakohus) kohtumäärusega. Avalduse sisu võiks olla: „Kuna registrist kustutatud OÜ-l YYYYY on vara (vt lisatud tõendit), siis palun algatada OÜ YYYYY likvideerimine ja määrata likvideerijaks endine osaühingu juhatuse liige XXX, isikukood …….., aadress …………“ Avaldusele lisada vara olemasolu tõend. Likvideerijaks võib määrata ka mõne teise vastava nõusoleku andnud inimese. Selle lugu ei puuduta maksuametit mingil kombel.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.
  1. Olin 8a tagasi FIE ja nüüd olen ekslikult lasknud kanda FIE aegadest kontole oma erakandeid sh Loterii võidud, kooli stipendiumid jne. Nüüd kandeid tegema hakates avastasin, et sealt ei saa raha liigutada. Summa on u 500€. Kas olen sellest summast ilma? Kas vajalik FIE uuesti ellu kutsuda? Kas sealt raha välja võttes tekib maksude kohustus?

Comments are closed.