Skip links

Kuidas saavad nemad üldse eelnevalt tollimaksu tasu ära maksta?

Soovin tellida ettevõttele kaupa Hiinast, koguväärtusega 2500 eurot (kaup+saatmiskulud).

Ettevõte ei ole käibemaksu kohustlane, ning tollimaksu maksma siin ei pea (tellisin eraisikuna samast kohast kaupa, väärtusega 300 eurot, ning tollimaks oli nende poolt juba tasutud).
Kuidas on aga käibemaksuga? Kuna ja kuidas seda maksma peab?
Kuidas saavad nemad üldse eelnevalt tollimaksu tasu ära maksta?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Importimisel tasumisele kuuluvad maksud, sh käibemaks, nõuab EMTA sisse enne imporditava kauba vabasse ringlusse lubamist vastavalt tollieeskirjale. Kui ostjal on VAT number olemas, siis toimub lõplik maksustamine pöördmaksustamise korras vastavalt käibemaksuseadusele (st käibemaksu tasuma ei pea). Teatud tingimustel on registreeritud maksukohustuslasel võimalik vabaneda ka käibemaksu esmasest tasumisest. Tollimaksu tasub tarnija juhul, kui tarneklausliks on kokku lepitud DDP (Delivered Duty Paid). Sel juhul on müüja kohustuseks nii transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni ostja näidatud sihtpunktini kui ka impordi tollivormistus. Käibemaks jääb alati ostja hooleks.

Kolmandatest riikidest kauba soetamisel on võimalik kasutada pöördkäibemaksustamist. Pöördkäibemaksustamisel esitab müüja arve 0% käibemaksuga või mingi muu viitega, millega käibemaksu kohustus kantakse üle kauba või teenuse saajale. Nagu kauba ühendusesisene soetamine, on ka import (ja mõnede kaubaliikide Eesti-sisene käive) alati pöördmaksustatav. On küll mitu erinevust.

1.      Kauba ühendusesisene soetamine korral arvutatakse tasumisele kuuluv käibemaks müüja  poolt arvele märgitud hinna alusel Eesti käibemaksuseaduse kohaselt, impordi korral on maksu arvutamise aluseks Euroopa Liidu tolliseadustiku kohaselt määratud tolliväärtus.

2.      Kauba ühendusesisesel soetamisel maksustatakse tehing sõltumata summa suurusest, impordi korral maksumuse teatud piiri ületavad tehingud.

3.      Kauba ühendusesisesel soetamisel käibemaksu ei maksta, vaid see kajastatakse sisendkäibemaksuna deklaratsioonis. Impordi korral tuleb tollist kauba kättesaamiseks käibemaks ära maksta.

4.      Aga saab ka ilma. Põhivara saab maksu maksmata importida iga maksukohustuslane, kel pole maksu- ega deklaratsioonivõlga, tuleb ainult maksuametile ette teatada. Kõiki materjale ja kaupu saavad maksu maksmata importida usaldusväärsed maksukohustuslased (lisaks võlgnevuste puudumisele veel paar tunnust).

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.