Skip links

Kuidas teha aastaaruanne, kui ettevõtte käive Eestis on 0, aga Läti tütarettevõte toimib?

Vaja Eestis teha aastaaruanne Eesti ettevõttele (käive on 0, töötajaid pole), millel on tütarettevõte Lätis (käive ca 5000 EUR, töötajaid pole). Näitajate põhjal järeldan, et pole vaja teha konsolideeritud aastaaruannet. Kas aastaaruanne peaks olema siis selline, et ema ja tütre näitajad on liidetud (omavahelised nõuded taandatud) ning aruande lisades tuuakse välja mõlema riigi näitajad eraldi ridadel. Ja kust leida teemakohast infot?

Ette tänades!

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Läti ettevõtja koostab ja esitab oma majandusaasta aruande kooskõlas Läti seadusandluse ja kontsernis kehtivate sise-eeskirjadega. Emaettevõtja koostab oma aruande Eesti reeglite, sh majandusaasta aruande taksonoomia standardi kohaselt (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/127122013021 ). Konsolideeritud aruannet emaettevõtja ei pea koostama ega ka muul viisil kahe ettevõtja näitajaid liitma, kui seda ei näe ette kontserni reeglid.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.