Skip links

Kuidas toimub juhatuse liikme, kes on samal ajal ka müügiüksuse juht, töötasu maksustamine?

Kui juhatuse liige töötab samal ajal ka müügiüksuse juhina, siis kas tema töötasult tuleb kinni pidada töötuskindlustusmakset?

Kas töösuhte lõpetamisel saab see töötaja võtta end arvele töötuna ja talle makstakse hüvitisi sarnaselt tavatöötajatega?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Kui juhatuse liige on samaaegselt ka töötaja töölepingu alusel, siis töölepingu alusel makstud töötasu maksustatakse töötuskindlustusmaksega. Töötuna ei võeta arvele isikut, kes on mõne äriühingu juhatuse liige.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.