Skip links

Kuidas võin FIE-na kodu- ja sidekulusid kuludesse kanda?

Olen FIE. Kliendikohtumisteks üürin ruumi, aga ettevalmistustöö ja vahest ka Skype kohtumised teen kodust, mis on minu omandis. Samuti on minu nimel kommunaalteenuste lepingud va internet, mis on mehe nimel. Siiani pole ma neid kulusid FIE kulude all näidanud, aga tundub, et see on viga.

Sellega seoses on kolm küsimust:
1. Kas arve võib olla eraisiku nimel, millest FIE kuludesse kannan mingi osa? Mul ei ole hetkel eraldi FIE arveldusarvet.
2. Kui internetileping on sõlmitud mehe nimel, aga arveid tasun mina eraisikuna, saan osaliselt selle kulu kanda FIE alla?
3. Kas kodukontori kulude jagamisel peaks aluseks võtma 24-tunnise perioodi, millest siis arvutan FIE vee, side, elektri ja gaasikulu?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

FIE võib tulust maha arvata kõik tema ettevõtlusega seotud kulud, ka need mis on tasutud varem. Pole oluline, kelle nimele on kuludokument välja antud või kelle nimel on sõlmitud lepingud. Kui kulu on ettevõtlusega seotud osaliselt, siis kantakse ettevõtluskuludesse vastav osa. Kodukulude jaotamise proportsioonid võiks määrata püsivana vastavalt kodukontorina kasutatava ruumi osakaalule kogu kodust. Side- ja transpordikulude jaotus tuleks otsustada iga kuu eraldi. Kindlasti tasub sisse seada FIE erikonto.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.