Skip links

Kuidas vormistada eraisiku osaühingule antud laen osaühingu kasuks?

Tere!
Eraisik andis OÜ laenu jooksvalt tegevuse arendamiseks. OÜ-l ei ole võimalus laenu tagasi maksta ja eraisik on nõus laenust loobuma (OÜ omakapital on samas miinustes kahjumi tõttu). Kas ja kuidas sellist tehingut vormistama peab? Osaühingul on soov tegevust jätkata.

Palun võimalikud erinevad variandid tekkinud probleemile: laenust loobumine OÜ kasuks ja omakapitali “parandus” nõuetele vastavaks.

Tänud ette!

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Tuleb teha osaniku(e) otsus: “Osaühingu omakapitali viimiseks seaduses sätestatud tasemele teha täiendav sissemakse omakapitali. Sissemakse esemeks on XXX loobumine oma nõudest osaühingu vastu summas …..”. Otsusele lisada XXX teade oma nõudest loobumise kohta ja osaühingu juhatuse hindamisakt sissemakse väärtuse kohta. Nende paberite alusel tehakse vastavad raamatupidamiskanded.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine