Skip links

Kuidas vormistada raamatupidamislikult sissemakse osaühingu omakapitali?

Osaühingu netovara ei vasta aastaaruandes nõuetele. Omanik soovib teha täiendava sissemakse omakapitali antud laenu arvelt. Võlausaldaja annab OÜ-le oma nõudest loobumise teate, märkides, et see on täiendav sissemakse omakapitali. Juhatus koostab mitterahalise sissemakse hindamisakti ja nende algdokumentide alusel lisatakse bilanssi vastav kirje. Milline on raamatupidamise kanne? Kas on vaja muuta OÜ põhikirja? Kuidas sõnastada? Kuidas informeerida kandest Äriregistrit?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Raamatupidamiskanne: D omaniku laen/K täiendav sissemakse omakapitali. Põhikirja ei muudeta, äriregistrit ei teavitata.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.
  1. Tere,
    Kui osaühingu omanik soovib anda oma ettevõttele laenu, mis tingimustel saab ta seda laenu hiljem oma tarbeks kasutada (nt kas saab omal soovil, kuna vajadus tekib, kasutada seda raha ettevõtte pangakontolt väljamakseid sooritades)
    Lugupidamisega,
    Mari-Liis Mägi

    1. Osaühingu pangakontot käsutab osaühingu juhatus, mitte osanik. Kui osaühingul on ainult üks osanik, siis on ta reeglina ka juhatuse ainus liige, st osaniku otsus on ühtlasi ka juhatuse otsus. Osaühingu kontolt võib maksta ka osaühingu jaoks võõraid arveid. Sellised maksed tuleb raamatupidamises osaniku laenu vähendamisena korralikult kirja panna. Osanik on osaühingu jaoks samasugune võlausaldaja, nagu teisedki (näiteks pank). Kuna kõiki võlausaldajaid tuleb kohelda võrdselt, siis ei tohi osanikule (või tema eest) tehtavad väljamaksed seada ohtu osaühingu võimet maksta teisi võlgnevusi.

Comments are closed.