Skip links

Kuudas käib puhkuseraha arvestamine, kui töölepingul on tähtajaline lisa?

Kuidas on õige lisada töötajale täiendav tööülesanne teatud perioodiks? Ning kuidas toimub hilisem puhkusetasu arvestus, kui tähtajaline töö on enne puhkusele minekut lõppenud?
Kuue kuu keskmise sisse ei jookse mõlemad saadud töötasud, kuna rahastamine on erinevate allüksuste kaudu. Töötab samas asutuses.
Tegu õpetajaga, kellele on tehtud TL lisa teatud perioodil olla ka ringijuht. Töötasu kontod on erinevad ja väljamaksmise allüksused samuti.
Tehes õpetaja puhkusetasu, ei kajastu sealse 6 kuu keskmise hulgas ringijuhina saadud tasud.
Kuidas on õige arvestada puhkuserahad ringijuhina. Kas välja arvutada ringijuhina tööl oldud perioodi eest kogunenud puhkusepäevad ning maksta TL lisa lõppemise päeval välja puhkusehüvitis?

Suured tänud vastuse eest!

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Puhkusetasu arvestab tööandja arvestamise kuule eelnenud 6 kuu kogupalga alusel. Pole oluline, milles töö seisnes või millise tööandja allüksuse kaudu töötajaga arveldati, arvesse lähevad kõik summad. Päevatasu arvutamisel võetakse ringijuhi lisatasu arvesse ajavahemiku eest, mil see teeniti. Töölepingu lisa tähtaja lõppemisel muutus töö sisu, nagu see muutus ka lisa jõustamisel. Ei ole eraldi õpetajapuhkust ja ringijuhipuhkust.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.