Skip links

Lähetuse päevaraha maksmine eestlasest mitteresidendile

Kas osaühingu juhatuse liikmele (eestlane aga mitteresident) võib maksta välislähetuse päevaraha?

Tere! Kas osaühingu juhatuse liikmele (eestlane) võib maksta välislähetuse päevaraha? Kehtivat lepingut (töö vm) juhatuse liikmega ei ole. Täiendav märkus: juhatuse liige on mitteresident, võtnud ennast maksukohuslasena arvele teises riigis. OÜ on registreeritud Eestis. Millised kulud on võimalik kompenseerida välislähetustega ja milliste komandeeringute puhul? Tänud!

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Komandeerimine ehk lähetamine on see, kui inimene saadetakse firma asju ajama tema alalisest töö tegemise kohast mujale. Pole vahet, kas see muu koht asub Eestis või väljaspool. Lähetada võib nii töötajat kui mittetöötajat (kui see nõus on), nii residenti kui mitteresidenti. Juhatuse liikme puhul kasutatakse mõistet ametilähetus ja seda käsitletakse samuti kuni töölähetust, st juhul, kui ta siirdub oma alalisest ametiülesannete täitmise kohast (näit Soomest) välislähetusse (näit Eestisse), tuleb talle maksta päevaraha, arvestades Eestis kehtivate reeglitega. Kui ükskõik kes (sh juhatuse liige) on teinud osaühingu huvides dokumentaalselt tõendatud kulutusi, siis on tal õigus nende hüvitamisele. Pole vahet, millega seoses kulutus on tehtud.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.