Skip links

Lepingu tagatisraha

Üürilepingutes praktiseeritakse tihtipeale tagatisraha nõudmist (näit ettemaks 1 kuu üüriraha ulatuses), mis tasaarveldatakse viimase perioodi üüriarvega. Tagatise kohta esitatakse sealjuures eraldi arve. Kas käibemaksu lisamine sellisele arvele on põhjendatud ja kuidas peab arve saaja arve konteerima, kui käibemaks on lisatud?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Tagatisraha puhul pole tegu ettemaksuga mingi konkreetse tulevikuteenuse eest (sõltumata sellest, et summa võrdub 1 kuu üüriga) ja käibemaksu sellele summale ei saa lisada. Eksituste ärahoidmiseks tuleks esitada mitte arve, vaid tagatisnõue.

Kui siiski esitatakse arve, siis peab seal olema näidatud teenuse sisu (näiteks viide üürilepingu punktile, kus on öeldud, et tegu on viimase kuu üüriga) ja olema lisatud ka käibemaks. Sellist arvet koheldakse nagu iga muud ettemaksuarvet.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.