Skip links

Maksud palgata puhkuse ajal

Mis on maksud, mida tööandja peab maksma töötaja pealt, kes viibib 3 kuud tasustamata puhkusel?

Tere, 
Soovin teada, mis on maksud, mida tööandja peab maksma töötaja pealt, kes viibib 3 kuud tasustamata puhkusel (saab samal ajal lühiajalisest projektist töötasu, millelt makstakse omakorda kõik maksud). Ei tahaks kohta koondada ega ka töösuhet 3 kuuks lõpetada.
Kas on olemas variandid: töösuhte ajutine tähtajaline katkestamine või peatamine? Sel juhul ei peaks makse maksma ja saab olla kindel, et 3 kuu pärast saab tööd jätkata vanas rütmis.
Kui ajutine peatamine on raskendatud, siis mis on tasustamata puhkuse tööjõukulu minimeerimisvariandid?

peatset vastust ootama jäädes

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Töösuhet ei saa ajutiselt katkestada – see kas on olemas või ei ole. Tasustamata puhkuse aeg loetakse tööajaks. Kui töötaja oli terve kuu tasustamata puhkusel ja seetõttu talle palgapäeval raha ei maksta või ta oli mõned päevad tööl, kuid saab palka vähem, kui 355 eurot (näiteks lühiajalises projektis osalemise eest), siis maksab tööandja sotsiaalmaksu kuumäära järgi, st tänavu 117,15 eurot. Muid makse ei tule tasuda. See, mille eest makstakse, pole oluline. Kui projektipalka maksab sama tööandja ja see on vähemalt 355 eurot kuus, siis on kõik nagu tavaliselt ja töösuhte küsimusel pole mõtet. Töökoha koondamine oleks ebaaus ja arvatavasti kulukam.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.