Skip links

Mida teha, kui tööandja ei kanna kohtutäiturile edasi palgast kinni peetud nõuet?

Tere,

Mida teha, kui tööandja ei kanna kohtutäiturile edasi palgast kinni peetud nõuet? Vesteldes tööandjaga, vastab ta, et ei kavatsegi seda teha. Kelle poole pöörduda? Kuidas tõendada, et tööandja on minu palgast need summad kinni pidanud kuid ei ole edasi kandnud? Kas näiteks maksuameti eelnevate perioodide tuludeklaratsioonides nähtavad palganumbrid on abiks? Võlgnevusest ja pangakonto arestist mina ju enne ei pääse, kui kohtutäitur raha kätte ei ole saanud.

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Kui kohtutäitur on kohustanud tööandjat osa töötaja palgast temale üle kandma, siis on see tööandja ja täituri vaheline asi. Kui tööandja on osa palgast selleks otstarbeks kinni pidanud, aga pole väidetavalt oma maksekohustust täitnud, siis kaevake kohtutäiturile. Kuna täitur peab nõude täitmiseks vajaliku raha kokku korjama, siis on tema asi tööandjalt aru pärida ja vajaduse korral tööandja vastu hagi esitada. Kuigi tööandja on kohustatud andma töötajale tema nõudmisel andmeid arvutatud ja makstud töötasu ning tehtud kinnipidamiste kohta, pole töötajal antud juhul vaja kellelegi midagi tõestada. Tuludeklaratsioonidest abi ei ole.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine