Skip links

Millest koosneb tulu korteri väljaüürimisel

Kui firma üürib korterit välja, siis kas tuludeks on üüritulu pluss kommunaalteenuste tasud?

Tere! Eraisik soovib enda korteri anda endaga seotud firmale tasuta kasutusvalduse lepingu alusel. Firma üürib korteri välja. Kas firma tuludeks on üüritulu + kommunaalid, mis üürnik maksab? Mis kulud saab firma kulusse kanda korteri hooldamisega, kas ilma km-ta? Kuidas firma deklareerib korteri tulude ja kulude kasutust deklaratsioonides maksuametile? Kui eraisik soovib hiljem korteri ära müüa, mis maksukohustused siis kaasnevad?
Ette tänades!

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Firma tulu on üüritulu. Firma kuludesse kantakse kõik korteriga seotud kulud. Üürniku poolt tekitatud kõrvalkulude (tarbitud ressursid, pisihooldus jmt) kandmine peab olema üürilepingus eraldi kokku lepitud. Reeglina on need üürniku omad ja firma kulude hulka ei kuulu. Kui need kulud on jäänud lepingu järgi üürniku kanda, kuid firma need on tasunud, siis peab üürnik need talle hüvitama. Korteri kuludega seotud käibemaksu maha arvata ei saa. Firma oma kulusid-tulusid kellelegi ei deklareeri. Korteri müügi korral maksab inimene tulumaksu müügihinna ja korteri soetamismaksumuse vahelt.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.