Skip links

Milline oleks õiguspärane lahendus korteriühistu osalise koormusega raamatupidaja sotsiaalmaksu vähendamiseks?

Vastavalt SMS § 2 lõikele 2 peab tööandja maksma sotsiaalmaksu töötajale kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui kuumääralt ehk 355 eurolt. Seega on tööandja sotsiaalmaksu minimaalseks kohustuseks 117,15 eurot kuus. Meie raamatupidaja brutopalk on 91,52 EUR, juhatus on sõlminud temaga töölepingu, mistõttu kehtib tema eest minimaalse sotsiaalmaksu tasumise kohustus.
Meie KÜ liikmed on valdavalt pensionärid, kuid raamatupidaja on noor naine, FIE elukaaslane, kes on suuteline miinimumpalka teenima, kuid ei ole seda teinud juba 3 aasta jooksul (peale lapse 3-aastaseks saamist) ja KÜ jätkab minimaalse sotsiaalmaksu tasumise kohustuse täitmist.
Minu küsimus on: Kas on olemas mõistlikud ja seaduslikud võimalused raamatupidaja eest makstava sotsiaalmaksu maksmise üleviimiseks lähtuvalt brutopalgast, st. 91,52*33/100=30,20 EUR, et vähendada KÜ liikmete maksukoormust.
Tänan ette

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Kuumäära rakendamine ei sõltu brutopalga suurusest ega sõltu sellest, kas tegu on täis- või osalise tööajaga töötajaga. 2016. aastal on kuumääraks 390 eurot, st minimaalse makse suurus on 128,70 eurot kuus (390 x 33%) ja KÜ kogukulu raamatupidamisele on 220,22 eur, mida on selgelt liiga palju. KÜ saaks selle teenuse poole odavamalt mõnelt ettevõtjalt sisse osta.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.