Skip links

Milliseid andmeid peab kajastama palgaleht, kas ka töötundide arvu?

Milliseid andmeid peab kajastama palgaleht? Kas on kohustuslik tööpäevade ja töötundide arv või võib märkida vaid töötunnid. Asi on selles, et kui on esitatud nõue ületundide osas, siis on antud vaid palgalehed, kus peal töötunnid, tööpäevade arv kustutatud. Varasemalt olid ka need. Tänan

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Palgalehele ei ole kehtestatud mingeid nõudeid. Palgaleht on eelkõige tööandja kuludokument, mis peab sisaldama vähemalt töötaja nime ja maksmisele kuuluvat summat. Seda, kuidas see summa täpselt arvutati, on alati võimalik tööandjalt küsida. Tööandja peab töötajale viimase soovil esitama kogu töötaja ja tema tööga seotud teabe, sh ületundide arvestuse. Mind isiklikult tööpäevade arv ei huvitaks, pole ju vahet, kas kuu ületunnid kogunesid 5 või 15 päevaga. Pigem sooviksin veenduda, et oleme konkreetsete tööpäevade pikkuse tööandjaga ühtmoodi kirja pannud.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.