Skip links

Milliseid protsesse tuleb läbida, et CE märgisega komponentidest kokku pandud valgusteid tohiks müüa?

Pöördun teie poole kuna olete antud portaalis õigusvaldkonnas ainuke, kellel oli märgitud ettevõtlus üldisemalt. Loodan, et saate mind mu küsimuses aidata või suunata.

Ettevõte soovib toota puidust välisvalgusteid. Ettevõte ostab LED riba ja toiteploki näiteks Bauhofist. Nii LED riba IP67 kui toiteplokk IP67 on CE märgisega ja lisaks muude vajalike märgistustega (neid on varem juba järelikult testitud). Ettevõte ühendab jootmise teel vaid LED riba toiteploki külge ning süvistab LED riba puidu sisse. Elektriseadmete (sh valgustite) turule toomiseks on aga vajalik CE märgis. Kas ei piisa sellest, et elektrikomponendid (toiteplokk ja LED riba) on juba vastavate märgistustega? Kas pärast nende ühendamist on vaja teha nõuetele (madalpingedirektiiv) vastavushindamine?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Kirjeldatud puidust välisvalgusti on toode, millele laienevad kõik elektriseadmete tootmisele ja turustamisele kehtestatud nõuded, sh peab see kandma ettenähtud märgiseid (CE, tootja j m teave). Elektriseadme tootja on kohustatud tagama, et toode vastab kõikide asjakohaste õigusaktide nõuetele (sh ohutus, katsetamine, dokumentatsioon jm). Asjakohasteks õigusaktideks on EL direktiivid, sh madalpingedirektiiv, seadused, sh elektriohutusseadus ja toote nõuetele vastavuse seadus j m. Elektriseadmete turujärelevalvet teostab Tehnilise Järelevalve Amet, kelle poole tuleks pöörduda üksikasjaliku teabe saamiseks (http://www.tja.ee/e-teenused/)

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.