Skip links

Millises järjekorras tuleb üürivõla summat vähendada, kui makstakse üüriarveid, kuid viivisarved ei maksta?

Korteriomanik tasub üüriarveid viivitusega, märkides maksekorraldusele arve numbri. KÜ põhikirjas: maksete mittetähtaegsel tasumisel tasub liige iga viivitatud päeva eest viivist 0,07% maksmata summast. Juhatuse otsus. Seega tekivad viivisarved. Millises järjekorras tuleb üürivõla summat vähendada, kui maksekorraldusele märgitud ainult üüriarve number? Viivisarvete summa jääb puudu.

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Võlgnetavate maksete vähendamise järjekord, kui üldkoosolek pole otsustanud teisti:
1. võla sissenõudmisega (sh täitmisele sundimisega) seotud kulud (sh kohtukulud ja kulud õigusabile),
2. viivised,
3. võlgnetavad põhisummad nende tekkimise järjekorras.

Viivisarvet pole tingimata vaja esitada. KÜ võib lugeda liikme iga makse täielikult või osaliselt kulude või viiviste katteks, sõltumata sellest, mis maksekorraldusele on märgitud, teatades sellest liikmele mõistliku aja jooksul, näiteks järgmise üüriarvega.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.