Skip links

Milliste kriteeriumiste korral on vaja ettevõtte ülevaatust ja konsolideerimist?

Tere!
Kas selliste näitajatega on vaja ettevõttel ülevaatust ja konsolideerimist:
Emaettevõtte bilansimaht on üle 500 000 €.
Emal töötajaid keskmiselt 13 ja tütrel 3 (üks töötaja ühine, tütres töötaja osalise tööajaga).
Müügitulu ei ületa miljonit (ka siis, kui kokku liita ema ja tütar).
Kas ülevaatuse kriteeriumeid tuleb võrrelda ema ja tütar kokku liidetuna või eraldi? Konsolideerimise otsustamiseks tuleks töötajad kokku liita?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Kummagi ettevõtja raamatupidamise aastaaruande ülevaatus ei ole kohustuslik, kuna kummagi näitajad ei ületa vastavaid kriteeriume. Emaettevõtja ei pea konsolideeritud aruannet koostama juhul, kui tütarettevõtjate bilansimahud kokku ei ületa 5% emaettevõtja bilansimahust ja müügitulud kokku ei ületa 5% emaettevõtja müügitulust. Konsolideeritud aruannet ei pea koostama ka juhul, kui emaettevõtja konsolideeritud näitajad (st kontserni ettevõtjate summaarsed näitajad) ei ületa raamatupidamise aastaaruande kohustusliku ülevaatuse kriteeriume. Lähtudes toodud andmeist, leian, et konsolideeritud aruande koostamine pole kohustuslik. Küsimusest ei nähtu tütarettevõtja bilansimaht ega müügitulu, st, kas juba nende väiksus ei vabasta konsolideeritud aruande koostamise kohustusest.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.