Skip links

Mis järjekorras üürivõla summat tuleb vähendada, kas kõigepealt põhisumma, võlg või viivis?

Elanikul on tekkinud majanduslikel põhjustel 3-4 a jooksul KÜ-le võlg ca 1000 eurot, mida ta on nende aastatega ka vahelduva eduga püüdnud vähendada. Koostatud on maksegraafik ja hetkel on asi kontrolli all ja liikumas paremuse poole.
Küsimused on:
Kuidas igakuisel arvel rmtp. peab viivist arvestama? Kas viivistel peab olema omaette arvestus? Praegu: põhihoolduskulud + teenuse = kokku + võlg + viivis = tasumisele kuuluv. Sellest tehtest võib aru saada ka nii, et viivised lähevad võlale juurde, mille eest järgmisel kuul uuesti viivist arvutatakse, st viivistest võetakse viivist. Võib tundub, et viivis ei ole märkimisväärne summa, aga kui 3-4 aasta arvetelt viivised liita, tuli ca 800 eurot.
Kas raamatupidaja peab arvel näitama kui palju on elanik tasunud ja millise rea katteks on tasutud summa läinud?
Mis järjekorras üürivõla summat tuleb vähendada, kas kõigepealt põhisumma, võlg või viivis?
Kas arvet tasudes (st. osade kaupa) on vaja näidata mille eest tasutakse (põhihooldus+teenuste eest, võla eest või viivise eest)?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Majandamiskulude ja kommunaalteenuste eest maksmisega viivitamisel võib korteriühistu juhatus seaduse järgi nõuda korteriomanikult viivist kuni 0,07 protsenti maksmata jäänud summalt päevas iga viivitatud kalendripäeva eest kulude tekkimise maksmise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast arvates. Viivist võib, kuid ei pea nõudma, kui see just põhikirja või liikmete otsusega pole kohustuslikuks tehtud. Nõude aegumise tähtaeg on kolm aastat, st sellest vanemate arvete maksmine pole kohustuslik. Viiviseid arvestatakse igalt tasumata arvelt eraldi. Jooksval arvel ei saa viivist näidata. Maksegraafiku sõlmimisel lepitakse kokku tasumisele kuuluv summa ja selle tasumise kord ning rohkem vanade arvetega ei tegeleta.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.