Skip links

Mis võiks olla lepingus normaalne ja põhjendatud viivise protsent?

Olen FIE ja sooviksin teada kui suur võib olla tähtaja ületanud viivise protsent lepingus, mis on normaalne ja igati põhjendatud? Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Kui lepingus pole viivisemäära sätestatud, siis saab nõuda viivist seaduse alusel. Seadusejärge viivisemäär on Euroopa Keskpanga intressimäär, millele lisandub seitse protsenti aastas, st ca 10%. Kokku võib leppida mistahes viivisemääras ja sellelegi võib nõude esitamisel lisada seitse protsenti aastas. Sõltumata lepingusse märgitud määrast, võib osutuda keeruliseks viivist sisse nõuda põhivõlast suuremas summas. Kohtud on pidanud väga kõrgeks määra 0,2 % päevas, ja normaalseks 0,05 %, liiga kõrgeks ei peetud ka 0,07 % päevas (see on ka viivis, mida nõuab maksuamet). 

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine
  1. Alates 15.04.2013 on seadusjärgseks viivisemääraks on VÕS § 113 lõike 1 alusel Euroopa Keskpanga intressimäär, millele lisandub KAHEKSA protsenti aastas, mitte 7% nagu vastuses on kirjas. Sama lõige sätestab ka, et kui lepinguga on ette nähtud kõrgem intressimäär kui seadusjärgne viivisemäär, loetakse viivise määraks LEPINGUGA ETTENÄHTUD INTRESSIMÄÄR. Mille alusel Te väidate, et kokkulepitud intressimäärale võib olenemata selle suurusest veel 7% lisada? Minu arusaamise järgi on ülemine piir ikka seadusejärgne viivisemäär, mis käesoleval hetkel on 8,25%, kui kokku ei ole lepitud suuremas viivisemääras.
    Samuti juhiksin Teie tähelepanu sellele, et maksuintress on olnud juba üle 11 aasta 0,06% päevas.

    1. Tänan õige kommentaari eest, vastuse aluseks oli kuni 15.04.13 kehtinud seadus. Vastus tuleb sõnastada:

      Kui lepingus pole viivisemäära sätestatud, siis saab viivist nõuda seaduse alusel. Seadusejärge viivisemäär on Euroopa Keskpanga intressimäär, millele lisandub kaheksa protsenti aastas, st kokku ca 10%. Kokku võib leppida mistahes viivisemääras, kuid sõltumata lepingusse märgitud määrast, võib osutuda keeruliseks viivist sisse nõuda põhivõlast suuremas summas. Kohtud on pidanud väga kõrgeks määra 0,2 % päevas, ja normaalseks 0,05 %, liiga kõrgeks ei peetud ka 0,07 % päevas, mis on enam-vähem võrdne maksuameti poolt nõutavaga.

Comments are closed.