Skip links

Päritud maa müük

Kas Eesti füüsiliselt isikult teisele füüsilisele isikule müüdava põllumajandusliku otstarbega maa müük on kuidagi maksustatav? Ehitist maatükil ei ole. Maa on saadud pärimise teel.

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Tulumaksuga maksustatakse kinnisasja võõrandamisest saadud kasu. Kasu võrdub müügitulu miinus müügiga seotud kulud miinus vara soetamismaksumus. Pärandina saadud maa võõrandamisel peaks arvesse minema ka pärandaja (või tema õiguseellase) poolt kantud soetamismaksumus, st soetamismaksumust tõendav dokument on maatüki „küljes“ ja liigub koos sellega pärandajalt pärijale. Nii on see terve mõistuse ja Riigikohtu arvates. Rahandusametnikud arvasid teisiti ja lasksid Riigikogul tulumaksuseadust muuta nii, et alates 2015. aastast pärija eellaste poolt kantud kulusid arvesse ei võeta.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.