Skip links

Kas puhkusetasu arvestamisel peab lähtuma töötajale soodsamast arvestusviisist?

Uue seaduse järgi on puhkusetasu arvestuses kaks varianti. Kas 6 kuu alusel või kuu tasu säilitamine. Seadus ütleb, et kui on olnud muid tasusid, siis justkui kohe 6 kuu arvestuse alusel. Aga?
Töötaja on kuupalgaline. Ühes kuus (eelnevas 6 kuulises perioodis) maksti talle lisatasu. Samas hetkel on tema lepingu järgne kuutasu tõusnud ja märgatavalt. Kui võtta seadusest, siis peaks justkui arvestama 6 kuu alusel. Kui nii arvestada, kaotab töötaja oma praeguse lepingujärgse tasuga võrraldes märkimisväärse summa. Kas nii on ikka õige või võib kasutada säilitamist, vaatamata sellele, et maksti eelmises 6 kuulises perioodis üks lisatasu. Tänud ette.

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Töötasu on töö eest makstav tasu, milles töötaja ja tööandja on kokku leppinud. Kui kuue puhkuse-eelse kuu jooksul töötasu oli muutumatu, siis keskmist töötasu ei arvestata. Kuna küsija töötasu on selle perioodi jooksul muutunud, siis tuleb arvestada keskmist töötasu. Keskmise töötasu arvutamisel võetakse arvesse üksnes töötasuna makstud summad. Seadusandlusega on määratud puhkusetasu miinimum, tööandja võib loomulikult maksta ka rohkem ja keskmist töötasu üldse mitte arvutada.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine