Skip links

Kas juhatuse liikme lepingu alusel haiguse ajal ka mingit tasu või hüvitist makstakse?

Sõlmisin juhatuse liikme lepingu kuutasuga 100 €. Lepingus on kirjas, et sama tasu makstakse ka puhkuse ajal. Mis juhtub haiguse ajal, kas leping peatub ja tasu ei maksta?

blogpost2

Vastus:

Käsundus- ega ka tööleping ei peatu kunagi. Kui on tegemist tööõigusliku lepinguga, siis on töötajal õigus töövõimetuse tõttu keelduda töö tegemisest. Pole reguleeritud, kuidas või kas üldse tuleb keeldumist vormistada.
Juhatuse liikme leping on käsundusleping. Tema kohustused tulenevad äriseadustikust, põhikirjast ja juhtorganite otsustest ning ta on tervislikule seisundile vaatamata ametis aasta- ja ööpäevaringselt. Raha saab ta siis ja nii palju, kui juhatatava äriühingu osanikud võimalikuks ja õiglaseks peavad.