Skip links

Kas omavalitsusele kergliiklustee alla jäänud maa müügist saadud tulult tuleb maksta tulumaksu?

Müüsin omavalitsusele 2012.a. kergliiklustee alla jäänud maad. Kas saadus tulult tuleb maksta tulumaksu?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Jah. Vara võõrandamisest saadud kasu (müügihind miinus soetamismaksumus ja müügikulud) maksustatakse tulumaksuga, välja arvatud isiklikus tarbimises oleva vallasvara ja teatud juhtudel eluruumide müügist saadud kasu.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine