Skip links

Kus on loogika, et pensionifondi väärtuse kahanemise võrra on maksuamet vähendanud ka minu tagasisaadavat summat?

Küsimuse tekitas järgnev situatsioon:
Eelneva (2012) aasta jooksul vähenes minu III samba pensionifondi osakute koguväärtus 80 euro võrra. Samas asudes täitma elektroonilist tuludeklaratsiooni selgus, et maksuameti silmis on see aga mingil põhjusel tulu ning kuulub täies ulatuses mahaarvamisele mulle tagastatavast summast.
Seega, kas on loogiline (seaduslik), et kaotades fondihaldurite toel 80 eurot, kaotan veel sama ühiku raha ka maksuametile?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Maksustatakse kogumispensioni väljamakseid. Tulumaksu peab kinni kindlustusselts või pensionifondi valitseja. Kui väljamakset ei ole tehtud, pole ka midagi maksustada.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine