Skip links

Kas raamatupidaja peab töötajale väljastama palgaarvestuse tõendi?

Kas tööandja raamatupidaja peab töötajale väljastama palgaarvestuse tõendi, millel on näidatud mahaarvamised (laste elatisraha) ja puhkusetasu arvestus?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Vahetult raamatupidaja poole pöördumine pole mõistlik. Tema teeb seda, mida temalt nõuab tööandja (teenuse osutamise korral tellija). Pöörduge oma tööandja poole. Tema peab andma töötaja nõudmisel andmeid töötajale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta ning muid töötajat või töösuhet iseloomustavaid teatisi, sh puhkusetasu arvestuse. Töötajal on üldse õigus tutvuda kõigi tema kohta tööandja juures kogutavate ja töödeldavate andmetega.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine