Skip links

Kas isik, kes ei ole Eesti resident peab Eestis asuva korteri müügilt maksma tulumaksu?

Tere
Eesti riigi kodakondsel on Eestis korter. Praegu elab ta ka ühes välisriigis, mille kodakondsus tal ka on. Sisse on ta kirjutatud Eestis oma elamispinnal ja elab seal, kui ta Eestis viibib. Ta ei ole Eesti resident. Küsimus siis selline: kui ta müüb oma Eesti korteri, kas ta peab maksma müügilt tulumaksu ja kui jah, siis kus ta peab tulu deklareerima, kas Eestis või välisriigis?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Kinnisvaratulu maksustatakse kinnisvara asukohariigis. Seega Eestis asuva kinnisasja võõrandamisest saadud kasu maksustatakse Eestis, kusjuures pole vahet, kas võõrandajaks on resident või mitteresident. Leian, et kõnealust korterit tuleb käsitleda mitteresidendi elukohana, mille müügist saadavat kasu Eestis ei maksustata, kui müüja kasutas korterit elukohana kuni võõrandamiseni. Mittemaksustavaid tulusid ei deklareerita.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine