Skip links

Kas siis tagastatakse intressidelt tulumaksu, kui korter vormistada osaliselt kaaslaenaja nimele?

Tere!
Ema ostis pangalaenuga korteri, kus elab tütar. Põhitaotleja on ema ning maksab samuti ema, kuid tütar on laenu kaastaotleja. Korter on hetkel 100% ema nimel ning maksuametis selgus, et sellisel juhul intressidelt tulumaksu ei tagastata. Kui korter kirjutada täielikult või osaliselt tütre nimele, kas sellisel juhul on võimalik tulumaksu tagasi saada?
Aitäh!

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Residendist füüsilisel isikul on õigus tulust maha arvata ainult endale eluasemeks elamu või korteri soetamiseks võetud laenu intressid. Korter saab tütre nimele, kui ema selle talle võõrandab. Nii soetab tütar endale küll eluaseme, kuid intresside maksmise kohustust sellega ei kaasne. Ema saab intresse tulust maha arvata juhul, kui tal on plaan oma korterisse millalgi elama asuda.


Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine