Skip links

Kui isa töötab kahel töökohal, kuidas siis toimub isapuhkuse tasu arvestamine?

Kui isa töötab ametlikult kahel töökohal, kuidas siis toimub isapuhkuse tasu arvestamine ja kas mõlemal kohal peab isa puhkama samaaegselt või on võimalik puhata näiteks ühel kohal 10 päeva ennem lapse sündi ja teisel kohal 10 pärast lapse sündi? Kui isa on asunud just (paar nädalat enne lapse sündi) uuele tööle, mille järgi arvestatakse siis puhkusetasu?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Isapuhkust saab kasutada järjest või osade kaupa olenevalt pere vajadustest kas ühe või mitme tööandja juures. Sotsiaalkindlustusamet hüvitab makstud puhkusetasu riigieelarvest kas ühele või mitmele tööandjale kokku 10 tööpäeva ulatuses. Mitme tööandja juures töötamisel peab töötaja isapuhkuse kasutamise avalduses märkima, et ta ei ole kasutanud ega soovi kasutada isapuhkust teise tööandja juures. Kui töötaja on kasutanud või soovib kasutada isapuhkust teise tööandja juures, tuleb tal avalduses märkida teise tööandja juures kasutatud ja/või kasutatavate isapuhkuse päevade arv. Isapuhkuse tasu arvutatakse isa keskmise töötasu alusel, kuid mitte rohkem, kui on kolmekordne Eesti keskmine brutokuupalk üle-eelmises kvartalis. Kui töötaja ei ole tööandja juures töötanud ühte tervet kalendrikuud, võetakse keskmise töötasu arvutamisel aluseks töötasu alates tööle asumise päevast kuni päevani, mil on vaja arvutada keskmist töötasu. Kui on töötatud nii vähe, et pole veel palgapäevani jõutud, keskmist ei arvutata ja makstakse kokkulepitud töötasu.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele.
Maksud ja raamatupidamine