Skip links

Puhkusetasu arvestamine ja töötasu vähendamine töö mitteandmise korral

Kas puhkusetasu arvestamisel võetakse arvesse ka TLS§37 “Töötasu vähendamine töö mitteandmise korral” tasusid?

Tere! Kas keskmise töötasu arvestamisel puhkusetasu maksmiseks või töölepingu lõpetamisel kuuluvad arvestuse aluseks oleva töötasu hulka ka TLS§37 “Töötasu vähendamine töö mitteandmise korral” arvestatud tasud?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Puhkusetasu ja töölepingu lõpetamisel makstavat hüvitist arvutatakse erinevalt. Puhkusetasu arvutatakse töötaja keskmise kalendripäevatasu alusel. Töölepingu lõpetamise hüvitist makstakse keskmise tööpäevatasu alusel. Keskmise kalendripäevatasu arvutamiseks liidetakse eelnenud kalendrikuudel teenitud töötasu, sh TLS § 37 nimetatud perioodi eest makstud tasu. Keskmise tööpäevatasu arvutamiseks liidetakse eelnenud kuudel teenitud töötasu ja jagatakse sama ajavahemiku kalendaarse tööpäevade arvuga, mida on vähendatud nende tööpäevade võrra, millal töötajale ei arvestatud töötasu tööst keeldumise tõttu ja millal töötaja töötasu vähendati TLS § 37 alusel.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.