Skip links

Sõiduautode käibemaksumuudatused

Ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuste saamisel tohib edaspidi maha arvata ainult 50% sisendkäibemaksust

Sõiduautode käibemaksumuudatused Rahandusministri eriliseks murelapseks on tulundussektori sõiduautod. Kuigi nende autode ettevõtlusvälist kasutamist on ikka maksustatud nii tulu-, käibe- kui sotsiaalmaksuga, olevat see eraisikute autokasutuse suhtes karjuvalt ebaõiglane, kuna kõik ettevõtjad on sulid. Ja käibemaksu mahaarvamist piiravad teised riigid ka.

Sotsiaalse õigluse peab tagama 2014. aasta 1. juulil jõustuv käibemaksuseaduse muudatus, mille kohaselt ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuste saamisel arvatakse arvestatud käibemaksust maha 50% sisendkäibemaksust, sõltumata sellest, kui palju või kas üldse autot erasõitudeks kasutatakse. Ebaselgeks jääb, milliseid kaupu-teenuseid tuleb lugeda tarbeks soetatuks. Nii on maksuametnikud avaldanud arvamust, et selline kaup on ka haagis.

Piirangut ei kohaldata autokaupmeeste ja –rendifirmade sõiduautodele, mis soetatakse müügiks või kasutusse andmiseks, samuti taksofirmadele kasutamiseks taksona ja autokoolide õppeautodele.

Kui autot kasutatakse üksnes ettevõtluse tarbeks muudel aladel, siis tuleb sellest maksuhaldurit teavitada. Kasutamist eranditult ettevõtluse tarbeks peab maksukohustuslane tõendama. Tuleb teha kõik selleks, et sõiduautot ei saaks kasutada eratarbimises. Näiteks kontrollib ettevõtte juht auto kasutamist GPS-i abil, auto peab olema pargitud ettevõtte juures jne. Kui selline kasutamine lõpetatakse enne kahe aasta möödumist, tuleb soetamisel tasutud sisendkäibemaksu vastavalt korrigeerida.

Leave a comment