Skip links

Tööandja jätab maksud maksmata

Kui tööandja ei ole palgalt makse maksnud, kas siis maksuamet võib minult neid sisse nõuda?

Olemas tööleping, kus kirjas neto palk. Palk laekunud töötasuna kontole. Nüüd eeldeklaratsiooni vaadates selgus, et tööandja on jätnud tasumata kõik maksud ja pole esitanud ka deklaratsioone. EMTA soovitus maksta kontole laekunud summalt tulumaks neile ja pöörduda töövaidluskomisjoni. Kas EMTA-l on õigus deklaratsioonis summad panna nii, et mul tekib juurdemaksmise kohustus? Ehk siis maksustada töötasu, mis peaks olema tööandja poolt juba tasutud/deklareeritud! Ja pärast ise maksud välja nõudma.

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

EMTA poolt maksu määramine on seaduslik, mingit juurdemaksukohustust ei teki. Ilma tööandja deklaratsioonita maksuamet Teie töötasu eeldeklaratsiooni kanda ei saa ja see tuleb ise deklareerida. Maksuamet arvutab tasumisele kuuluva maksu aasta jooksul saadud tulude summa alusel ja kui maksu on laekunud vähem, kui ette nähtud, siis tuleb puudujääv osa juurde maksta. Tööandja deklaratsioonide esitamatajätmine tähendab eelkõige seda, et töötaja palgalt ei ole sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseid arvestatud ega makstud, mis võib kaasa tuua probleemid ravi- ja töötuskindlustusega ning väiksemad hüvitised ja pensioni. Töövaidluskomisjoni pöördumise soovitus ei ole asjakohane. Sellisest töölepingust ei saagi muud, kui pahandusi oodata.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.