Skip links

Tööandja laenu intress

Töötaja soovib tööandjalt laenu (13 500 €) tagasimaksega 400 € kuus ehk ligikaudu 3 aastaks. Kas intressi arvutamiseks põhimõtet – vähemalt kahekordne võlaõigusseaduse § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär – tagab, et riski tööandjale erisoodustuse näol ei teki, ja võiks olla rakendatav terve laenuperioodi kohta?

Samas, kas maksuametnikul ei või tekkida antud ajal praktiliselt 0% intressimääraga laenu andmise puhul küsimust selle seotusest laenuandja ettevõtlusega, m.h püüdu määrata mingit muud maksu?

Ja praktiliselt – milliseid tagatisi oleks mõistlik ja seaduslik töötajalt veel küsida ja millistes laenuandjat kaitsvates muudes tingimustes kokku leppida, et juhuks, kui ühel lepingupoolel tekiks laenuperioodil soov tööleping lõpetada, jääks võla jäägi summa endiselt sisse nõutavaks?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Asi pole laenu andmises või intressi arvutamises, vaid intressi maksmises: „…intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne võlaõigusseaduse § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär“. Seega võiks laenulepingusse kirjutada mitte intressimäära, vaid: intress selle maksmise hetkel on kahekordne võlaõigusseaduse § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär.

Töölepingul ei ole asjaga midagi pistmist. Iga võlg on igal juhul sissenõutav, olgu võlausaldajaks tööandja või kes iganes. Kuna summa pole väike ja aeg on pikk, siis võiks ehk mõne varaka inimese käendust küsida. Kui raha läheb kinnisvara soetamisse, siis võiks sellele hüpoteegi seada (või juba olemasolevale kinnisvarale).

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.