Skip links

Väärismetallide ja vääriskivide maksustamise erikord muutus

Vabariigi President kuulutas vääriskivide pöördmaksustamise välja 30.05.2014 (KMS §41.1 lg 2 p 5, jõustumisega 2015. aasta 1. jaanuaril). Seadus avaldati Riigi Teatajas 06.06.2014.

Paraku ülehindas seadusandja oma võimalusi. 13.10. keelas Euroopa Komisjon asja ära. Komisjon leidis et kehtestatav erand kahjustaks üldise käibemaksuregulatsiooni toimimist ja ei ole ka vajalik ega proportsionaalne. Komisjon märkis, et pöördmaksustamist kohaldatakse erandina juhul, kui tavapäraste meetmete kasutamine mingis sektoris maksupettustega võitlemisel ei ole piisav. Eestis on aga avastatud üksnes üks maksupettuste skeem, millega on seotud ainult mõned isikud, kes üldjuhul on teada ja seega on võimalik seda sektorit kontrollida tavapäraste meetmetega.

Nii ei jäänud meie ülbetel ametnikel muud üle, kui tunnistada oma initsiatiiv kehtetuks. Seega ei muutunud vääriskivide maksustamises midagi. Vigade parandus avaldati Riigi Teatajas 30.12.14.

Väärismetalltoodete ja vääriskivide_bigAlles see oli, kui kehtestati maksustamise erikord (pöördmaksustamine) kinnisasja või selle osa, metallijäätmete ja kullamaterjali käibe korral. Nüüd laieneb pöördmaksustamine ka hõbe-, kuld-, plaatina- ja pallaadiumtoodetele ning vääriskividele (looduslikud ja tehislikud vääriskivid ja poolvääriskivid, nende pulber ja puru ning looduslikud ja kultiveeritud pärlid). Kui maksukohustuslane võõrandab teisele maksukohustuslasele eelnimetatud kaupa, siis peab ta väljastama eraldi arve, millel on märge „pöördmaksustamine”. Kauba soetaja tasub võõrandajale kauba käibemaksuta müügihinna ja arvestab tehingu kohta väljastatud arvel märgitud käibemaksusumma enda poolt tasumisele kuuluva käibemaksusummana võõrandaja asemel.

Iseenesest võiks pöördmaksustamise laiendada eranditult kõigile sisemaistele tehingutele, just nii, nagu see praegu toimub välispartneritega äri ajamisel. Käibemaks ongi ju ostja probleem – kas ta saab selle maha arvata või mitte. Nii oleks hoobilt likvideeritud räigeim maksupettuse vorm – kui ostja müüjale käibemaksu ei tasu, siis pole pahatahtlikul müüjal võimalik seda ka varastada. Lisaks saaks pooled maksuametnikud lahti lasta – olulisel määral langeb ära kontrollivajadus ja maksutagastustega sebimine.

Totaalse pöördmaksustamise korral muutub mõttetuks ka kogu 1000-euro mäng.

Leave a comment