Skip links

Tag: dividend

Dividendi kajastamine

Kas tütaräriühingust saadud (edasi jaotamata) dividendid kajastatakse emaettevõtja majandusaasta aruandes jaotamata kasumi koosseisus? Vastus: Laekunud dividendid kajastab äriühing kasumiaruandes finantstuluna. Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.