Skip links

Dividendi kajastamine

Kas tütaräriühingust saadud (edasi jaotamata) dividendid kajastatakse emaettevõtja majandusaasta aruandes jaotamata kasumi koosseisus?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Laekunud dividendid kajastab äriühing kasumiaruandes finantstuluna.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.