Skip links

Tag: lähetus

Lähetuse vormistamine

Kuna riigisisesel töölähetusel päevarahasid enam ei maksta, tekkis tööandjal küsimus – kas aja kokkuhoiu mõttes üldse on vajalik tegelda riigisiseste lähetuste vormistamise bürokraatiaga? Töölähetusega seotud kulutused kinnitab firma juht niikuinii (tagantjärele), kas tekib probleem sellest, et siseriikliku lähetuse korraldust polnud eelnevalt vormistatud? Vastus: Kirjalik korraldus pole kohustuslik ei sise- aga välislähetusse saatmiseks. Lähetusaruandluse vajalikkuse