Skip links

Tag: tagasiastumine

Juhatuse liikme tagasiastumisest

Kui juhatuse liige sooviks (nt päeva pealt) juhatuse liikmest tagasi astuda, kuidas oleks korrektne asjade käik tema poolt, ja mis hetkel loetakse juhatuse liikme staatus lõppenuks? Vastus: Äriühingu ees on juhatuse liige kõigist kohustustest prii hetkest, kui ta teatab oma tagasiastumisest osanikele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kirjaga). Mõistlik