Skip links

Juhatuse liikme tagasiastumisest

Kui juhatuse liige sooviks (nt päeva pealt) juhatuse liikmest tagasi astuda, kuidas oleks korrektne asjade käik tema poolt, ja mis hetkel loetakse juhatuse liikme staatus lõppenuks?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Äriühingu ees on juhatuse liige kõigist kohustustest prii hetkest, kui ta teatab oma tagasiastumisest osanikele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kirjaga). Mõistlik on tal teavitada asjast ka äriregistrit (näit sama e-kirjaga). Kolmandate isikute jaoks on juhatuse liige äriregistrisse kantud isik, muudatuste tegemine juhatuse koosseisus on küll osanike kohustus, kuid nad ei pruugi sellega kiirustada. Kuna pärast tagasiastumist on juhatuse koosseis ebaõige, siis peab juhatuse liige ise esitama registrile taotluse viia registrikanne vastavusse tegelikkusega.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.