Skip links

Tag: viited

Kontserni majandusaasta aruanne

Küsimused oleksid: Kas tütarettevõtte tegevusaruandes peab olema märgitud, et on tegemist konsolideerimisgrupi liikmega, ja kes on ema? Kas peavad omavahel olema (rist-)viidatud aruandeandmed ja lisad, mis oma ulatuselt ei kattu (üks sisaldub teises)? Näiteks bilansireal Võlad ja ettemaksed sisalduvad maksuvõlad ühe osana, maksuvõlgade kohta on eraldi lisa, kas bilansi tabelis real Võlad ja ettemaksed